Файкомпа (Fycompa) 6 мг, 28 таблеток

Виробник: Eisai GmbH (DEU)
Наявність: В наявності
Ціна:
4870 грн.

Кількість: - +
   - або -   

Файкомпа (Fycompa)

Переклад з рос. мови

Клініко-фармакологічна група: Протисудомний препарат
Фармако-терапевтична група: Протиепілептичний засіб
Фармакологічна дія
Механізм дії

Перампанел є першим у своєму класі селективним неконкурентним антагоністом іонотропних α-аміно-3-гідрокси-5-метил-4-ізоксазолпропіонат-(АМРА) глутаматних рецепторів на постсинаптичних нейронах.
Глутамат - головний збуджуючий нейромедіатор у ЦНС, що грає важливу роль у патогенезі низки неврологічних захворювань, спричинених перезбудженням нейронів.
Передбачається, що активація АМРА-рецепторів глутаматом відповідає за найбільш швидку збуджуючу синаптичну передачу в головному мозку.
У дослідженнях in vitro перампанел не конкурував з АМРА за зв'язування з рецептором АМРА, проте він витіснявся із зв'язування неконкурентними антагоністами АМРА рецепторів. Це свідчить про те, що перампанел є неконкурентним антагоністом АМРА рецепторів.
У дослідженнях in vitro перампанел пригнічував AMPA-індуковане (але не N-метил-D-аспартат (NMDA) індуковане) підвищення внутрішньоклітинної концентрації кальцію. In vivo перемпанел значно збільшував латентний період АМРА-індукованої моделі епілептичного нападу.
Точний механізм розвитку протисудомного ефекту перампанел у людини підлягає подальшому вивченню.
Фармакодинамічні ефекти
На основі зведених даних трьох проведених досліджень ефективності при парціальних епілептичних нападах було проведено аналіз фармакокінетики та фармакодинаміки перампанел. Також було проведено аналіз фармакокінетики та фармакодинаміки перампанела на основі даних дослідження ефективності при первинно-генералізованих тоніко-клонічних нападах. Згідно з результатами двох аналізів, величина впливу перампанел корелювала з вираженістю зниження частоти нападів.
Вплив на психомоторні функції. У дозах 8 та 12 мг перампанел при одноразовому та багаторазовому прийомі дозозалежно погіршував психомоторні функції у здорових добровольців. Ефект, що надається перемпанелом на складні психомоторні функції, такі як керування автомобілем, посилювався прийомом алкоголю. Характеристики психомоторних функцій поверталися до вихідних значень протягом 2 тижнів після припинення перампанеллю.
Вплив на когнітивну функцію. При оцінці в серії стандартних тестів впливу перемпанела на уважність і пам'ять у здорових добровольців будь-якого впливу, як при одноразовому, так і при багаторазовому прийомі препарату в дозах до 12 мг на добу, не було зазначено.
Вплив на настрій та швидкість реакції на зовнішній вплив. Швидкість реакції на зовнішній вплив (збудливість) у здорових добровольців, які отримували перампанел у дозах від 4 мг до 12 мг на добу, дозозалежно знижувалася. Погіршення настрою у добровольців відзначалося лише на фоні прийому 12 мг на добу, зміни настрою були незначними та відображали загальне зниження швидкості реакції на зовнішній вплив.
Багаторазовий прийом перампанела у добовій дозі 12 мг посилював погіршуючий ефект алкоголю на пильність та швидкість реакції на зовнішній вплив та підвищував вираженість подразнення, сплутаності свідомості та депресії за результатами 5-ти бальної шкали оцінки профілю емоційного стану.
Вплив на електрофізіологічні параметри серця
Перампанел у добових дозах до 12 мг не подовжував інтервал QTc і не надавав будь-якого дозозалежного або клінічно значущого впливу на тривалість комплексів QRS.
Клінічна ефективність та безпека
Парціальні епілептичні напади

Ефективність при парціальних нападах була встановлена в ході трьох 19-тижневих рандомізованих подвійних-сліпих плацебо-контрольованих багатоцентрових досліджень у дорослих та підлітків з парціальними нападами за наявності або відсутності вторинної генералізації, адекватно не контрольованих іншими (від одного до комбінації з трьох) ПЕП). Протягом 6-тижневого базового періоду пацієнти мали мати більше 5 нападів, період без нападів, не повинен був перевищувати 25 днів. У цих трьох дослідженнях пацієнти мали середню тривалість захворювання 21.06 років. Від 85.3 до 89.1% пацієнтів приймали 2 або 3 ПЕП з або без супутньої стимуляції блукаючого нерва.
У перших двох дослідженнях перампанел у добових дозах 8 та 12 мг, а у третьому – у добових дозах 2, 4 та 8 мг порівнювали з плацебо.
У всіх трьох дослідженнях, після 6-тижневого базового періоду, що проводився до рандомізації та необхідного для встановлення базової частоти епілептичних нападів, пацієнти були рандомізовані та отримували титровані до рандомізованих значень дози. Під час періоду титрування у всіх трьох дослідженнях лікування розпочиналося з дози
2 мг на добу, яка збільшувалася щотижня на 2 мг на добу до досягнення цільової дози. Пацієнти з непереносними побічними ефектами могли залишатися на тій же дозі або їхня доза знижувалася до раніше добре переносимої дози. У всіх трьох дослідженнях за періодом титрування слідував підтримуючий період, який тривав 13 тижнів і протягом якого пацієнти мали отримувати постійну дозу перемпанеллю.
Згідно з об'єднаними результатами трьох досліджень, частка 50% відповіді склала відповідно 19% для групи плацебо, 29% для дозування 4 мг, 35% для 8 мг і 35% для 12 мг. Статистично значуще зниження частоти нападів за 28 днів порівняно з плацебо було показано для дозувань від 4 до 12 мг на добу при одноразовому прийомі.
Ці результати показують, що прийом перампанелі в дозах від 4 до 12 мг 1 раз на добу як додаткову терапію в даній групі пацієнтів значно ефективніший у порівнянні з плацебо.
Клінічно значуще покращення контролю над нападами спостерігалося при одноразовому прийомі 4 мг перампанеллю на добу, і збільшувалося при підвищенні добової дози до 8 мг. При збільшенні добової дози до 12 мг не було додаткового підвищення ефективності препарату порівняно з дозою 8 мг щодо всієї популяції пацієнтів. Підвищення ефективності перемпанелі у дозі 12 мг спостерігалося лише у пацієнтів, резистентних до дози 8 мг.
Клінічно значуще зниження частоти нападів щодо плацебо досягалося вже другого тижня після досягнення добової дози 4 мг.
97% (1186) пацієнтів, які завершили рандомізовані дослідження, були включені до відкритого продовженого дослідження, в якому вони приймали перампанел не менше 1 року в середній добовій дозі 10.05 мг.
У цих трьох базових подвійних сліпих плацебо-контрольованих дослідженнях 3 фази брало участь 143 підлітки віком від 12 до 18 років. Результати, отримані у підлітків, схожі з результатами дорослих пацієнтів.
Первинно-генералізовані тоніко-клонічні напади
Ефективність перампанела в якості додаткової терапії первинно-генералізованих тоніко-клонічних нападів у 164 пацієнтів віком 12 років і старше з ідіопатичною генералізованою епілепсією була встановлена в ході багатоцентрового рандомізованого подвійного сліпого плацебо-контрольованого дослідження. До дослідження включалися пацієнти, які приймали стабільні дози від 1 до 3 ПЕП і мали принаймні 3 первинно-генералізовані тоніко-клонічні напади протягом 8-тижневого базового періоду. Підбір дози до цільового значення 8 мг на добу або до найвищої переносимої дози проходив протягом 4 тижнів. Підтримуючий період становив 13 тижнів лише на рівні останньої досягнутої дози наприкінці періоду титрування. Загальний період лікування становив 17 тижнів. Досліджуваний препарат приймався 1 раз на добу.
Частка 50% відповіді при первинно-генералізованих тоніко-клонічних нападах склала 64.2% у групі перампанела і 39.5% у групі плацебо. Зниження медіани частоти первинно-генералізованих тоніко-клонічних нападів за 28 днів склало 76.47% у групі перампанела та 38.38% у групі плацебо. Розрахункова відмінність ефективності лікування у групі перампанела та плацебо становила 30.81%, що вказує на значне покращення у зниженні частоти розвитку первинно-генералізованих тоніко-клонічних нападів у групі перампанела у порівнянні з групою плацебо.
Відкрите продовжене дослідження. Зі 140 пацієнтів, які завершили основне дослідження, 114 (81.4%) протягом 6 тижнів було переведено на прийом перампанелі в добовій дозі більше 4-8 мг (73.7% пацієнтів) або більше 8-12 мг (16.7% пацієнтів) протягом не менше 1 рік.
У дослідженні брали участь 22 підлітки віком від 12 до 18 років. Результати, отримані у підлітків, були подібними до результатів, отриманих у дорослій популяції.
Фармакокінетика
Фармакокінетику перампанела вивчали у здорових добровольців у віці від 18 до 79 років, у дорослих та підлітків з парціальними епілептичними нападами та первинно-генералізованими тоніко-клонічними нападами, у дорослих з хворобою Паркінсона, діабетичною нефропатією та розсіяний. .
Всмоктування
При перомпанелі швидко і повністю всмоктується, ефект "першого проходження" через печінку незначний. Їда не впливає на ступінь всмоктування, але уповільнює його швидкість. У порівнянні з прийомом натщесерце при одночасному прийомі препарату з їжею, максимальна концентрація перампанела в плазмі знижується, а час її досягнення збільшується на 2 год.
Розподіл
Дані досліджень in vitro свідчать про те, що перампанел приблизно на 95% зв'язується з білками плазми. In vitro було показано, що перампанел не є ні субстратом, ні значимим інгібітором транспортних пептидів органічних аніонів (ОАТР) 1В1 та 1ВЗ, переносників органічних аніонів (OAT) 1, 2, 3 та 4, переносників органічних катіонів (ОСТ) 1, 2 3, а також Р-глікопротеїну та білка резистентності раку молочної залози (BCRP).
Метаболізм
Перампанел значною мірою метаболізується шляхом первинного окислення та подальшого глюкуронування.
Відповідно до результатів досліджень in vitro з рекомбінантним цитохромом Р450 у мікросомах печінки людини первинний окисний метаболізм опосередковується ізоферментами CYP3A. Однак метаболізм перампанел ще не до кінця вивчений, і інші його шляхи не можуть бути виключені.
Після застосування радіоактивно міченого перампанелу у плазмі визначаються лише слідові кількості його метаболітів.
Виведення
Після прийо
му радіоактивно міченого перампанела вісьмома здоровими літніми добровольцями, 30% радіоактивної мітки виявляли у сечі та 70% – у калі. Виділена радіоактивна мітка, являла собою, головним чином, суміш окислених та кон'югованих метаболітів. У популяційному фармакокінетичному аналізі зведених даних 19 клінічних досліджень 1 фази, середній T1/2 перампанелі становив 105 год.
Лінійність/нелінійність
У здорових добровольців концентрація перампанелі у плазмі збільшується прямо пропорційно дозі в інтервалі від 2 до 12 мг. У популяційному фармакокінетичному аналізі у пацієнтів з парціальними нападами, які отримували перампанел у дозах до 12 мг/добу, та у пацієнтів з первинно-генералізованими тоніко-клонічними нападами, які отримували перампанел у дозах до 8 мг/доб у плацебо-контрольованих клінічних дослідженнях. дози та концентрацією перампанела у плазмі була встановлена лінійна залежність.
Застосування в спеціальних групах пацієнтів
Пацієнти з печінковою недостатністю. Фармакокінетику перампанела після прийому одноразової дози 1 мг оцінювали у 12 пацієнтів з печінковою недостатністю легкого та помірного ступеня (класи А та В за шкалою Чайлд-П'ю) та демографічно відповідних їм 12 здорових добровольців. Середній кліренс незв'язаного перампанела при печінковій недостатності легкого ступеня склав 188 мл/хв проти 338 мл/хв у здорових добровольців, і 120 мл/хв (проти 392 мл/хв) — при помірному ступені. T1/2 у пацієнтів з печінковою недостатністю був подовжений: при легкому ступені – до 306 годин проти 125 годин у здорових добровольців, при помірному ступені – до 295 годин проти 139 годин.
Пацієнти з нирковою недостатністю. Фармакокінетику перампанел у пацієнтів з нирковою недостатністю окремо не вивчали. Елімінація перампанела здійснюється майже виключно шляхом утворення метаболітів з подальшою їх швидкою екскрецією. У плазмі виявляють лише слідові кількості метаболітів перампанел. У популяційному фармакокінетичному аналізі у пацієнтів з парціальними нападами та КК 39-160 мл/хв, які отримували в ході плацебо-контрольованих досліджень перемпанел у дозах до 12 мг/добу, залежності між кліренсом перампанела та КК не було відзначено. У популяційному фармакокінетичному аналізі у пацієнтів з первинно-генералізованими тоніко-клонічними нападами, які отримували перампанел у дозах до 8 мг/добу в ході плацебо-контрольованих досліджень залежності між кліренсом перампанела та початковим КК не було зазначено.
Вплив статі. У популяційному фармакокінетичному аналізі у пацієнтів з парціальними нападами, які отримували під час плацебо-контрольованих досліджень перемпанел у дозах до 12 мг/добу, та у пацієнтів з первинно-генералізованими тоніко-клонічними нападами, які отримували перампанел у дозах до 8 мг/добу, у жінок (0,54 л/год) був на 18% нижче, ніж у чоловіків (0,66 л/год).
Пацієнти похилого віку (≥65 років). У популяційному фармакокінетичному аналізі у пацієнтів віком від 12 до 74 років з парціальними нападами, які отримували в ході плацебо-контрольованих досліджень перемпанел у дозах до 12 мг/добу, і у пацієнтів з первинно-генералізованими тоніко-клонічними нападами, які отримували перемпанел 8 мг на добу, не було виявлено суттєвого впливу віку на кліренс перампанел.
Пацієнти дитячого віку. У популяційному фармакокінетичному аналізі у пацієнтів підліткового віку, які брали участь у клінічних дослідженнях 3 фази, не було виявлено помітних відмінностей від загальної популяції.
Дослідження лікарської взаємодії
Оцінка лікарської взаємодії in vitro
Інгібування ферментів, що у метаболізмі лікарських засобів. У мікросомах печінки людини перемпанел (в концентрації 30 мкмоль/л) мав слабку інгібуючу дію на CYP2C8 та UGT1A9 серед інших печінкових ферментів та УДФ-глюкуронілрансфераз (УГТ).
Індукція ферментів, що у метаболізмі лікарських засобів. У порівнянні з контрольними препаратами (включаючи фенобарбітал і рифампіцин), перемпанел мав слабку індукувальну дію на CYP2B6 (у концентрації 30 мкмоль/л) CYP 3 A 4/5 (у концентрації не менше 3 мкмоль/л) серед основних печінкових ферментів та У культивованих людських гепатоцитів.
Показання до активних речовин препарату Файкомпа®
у складі додаткової терапії для лікування парціальних нападів у пацієнтів з епілепсією віком від 12 років та старших за наявності або відсутності вторинно-генералізованих нападів;
у складі додаткової терапії для лікування первинно-генералізованих тоніко-клонічних нападів у пацієнтів з ідіопатичною генералізованою епілепсією у віці від 12 років і старше.
Режим дозування
Застосування у дорослих та підлітків
Перампанел приймають внутрішньо 1 раз на добу перед сном незалежно від їди. Таблетку необхідно ковтати повністю, запиваючи 1 склянкою води. Таблетку не можна жувати, кришити або розламувати, тому що таблетка не може бути акуратно розділена, тому що на ній немає ризику.
Парціальні напади
Було показано, що перампанел у добових дозах від 4 мг до 12 мг ефективний при лікуванні парціальних епілептичних нападів. Прийом перампанела слід розпочинати з дози 2 мг на добу. Доза може бути збільшена залежно від клінічної відповіді та переносимості з кроком 2 мг (1 раз на тиждень або 1 раз на 2 тижні) до 4-8 мг на добу. Залежно від індивідуальної клінічної відповіді та переносимості препарату в дозі 8 мг на добу, можливе подальше підвищення дози перампанелі до 12 мг на добу з кроком 2 мг не частіше ніж 1 раз на тиждень. У пацієнтів, які одночасно одержують ПЕП, які не зменшують період напіввиведення перемпанела, титрування дози перемпанела має відбуватися з двотижневими інтервалами. У пацієнтів, які одночасно одержують ПЕП, що зменшують період напіввиведення перемпанела, слід титрувати (збільшувати) дозу перемпанела один раз на тиждень (див. "Лікарська взаємодія").
Первинно-генералізовані тоніко-клонічні напади
Було показано, що перампанел у добових дозах до 8 мг ефективний при лікуванні первинно-генералізованих тоніко-клонічних нападів. Деяким пацієнтам можуть бути показані більш високі дози (до 12 мг на добу). Прийом препарату слід розпочинати з дози 2 мг на добу. Доза може бути збільшена залежно від клінічної відповіді та переносимості з кроком 2 мг (один раз на тиждень або один раз на два тижні з урахуванням періоду напіввиведення препарату) до 8 мг на добу. Залежно від індивідуальної клінічної відповіді та переносимості препарату в дозі 8 мг на добу, можливе подальше підвищення дози до 12 мг на добу. У пацієнтів, які одночасно отримують ПЕП, які не зменшують Т1/2 перампанела, титрування дози перемпанела має відбуватися з двотижневими інтервалами. У пацієнтів, які одночасно отримують ПЕП, що зменшують період напіввиведення перемпанел, слід титрувати (збільшувати) дозу перампанел 1 раз на тиждень.
Незважаючи на те, що перампанел має тривалий період напіввиведення, рекомендується, як і для інших ПЕП, скасовувати його поступово, щоб мінімізувати ймовірність підвищення частоти нападів.
Одноразовий пропуск прийому препарату: у зв'язку з тим, що перампанел має досить тривалий період напіввиведення, пацієнт повинен почекати та прийняти наступну заплановану дозу у відповідність до узгодженої схеми прийому препарату.
У випадку, якщо пропущено прийом більше 1 дози (загальна тривалість без препарату менш ніж 5 періодів напіввиведення: 3 тижні для пацієнтів, які не одержують ПЕП, змінюють метаболізм перемпанела і 1 тиждень для пацієнтів, які одержують ПЕП, що змінюють метаболізм перемпанела), слід розглянути питання про відновлення прийому препарату в останній прийнятій дозі.
Якщо пацієнт перервав прийом препарату на термін більш ніж 5 періодів напіввиведення, необхідно дотримуватись рекомендацій як при ініціації лікування.
Застосування у дітей віком до 12 років
Безпека та ефективність перемпанелі у дітей віком до 12 років не встановлена.
Застосування у пацієнтів похилого віку (старше 65 років)
У клінічних дослідженнях перампанела брала участь недостатня кількість пацієнтів з епілепсією старше 65 років для оцінки відмінностей з молодшими пацієнтами. Аналіз інформації щодо безпеки у хворих, які приймали перампанел, не виявив відмінностей у профілі безпеки залежно від віку. Ці дані підтверджують, що корекція дози перемпанелі в залежності від віку не потрібна. У хворих перемпанел слід застосовувати з обережністю.
Застосування у пацієнтів з нирковою недостатністю
При нирковій недостатності легкого ступеня корекція дози перемпанелі не потрібна. Застосування перампанелі у пацієнтів із середньотяжкою та тяжкою нирковою недостатністю або пацієнтів, які перебувають на гемодіалізі, не рекомендується.
Застосування у пацієнтів із печінковою недостатністю
Підвищення дози у пацієнтів з печінковою недостатністю легкого та середнього ступеня, як і в інших пацієнтів, здійснюється залежно від клінічної відповіді та переносимості. Оскільки при печінковій недостатності легкого та середнього ступеня період напіввиведення перемпанела подовжується, мінімальний часовий інтервал перед кожним підвищенням дози повинен становити два тижні, а максимальна доза – не перевищувати 8 мг на добу. Застосування при тяжкій печінковій недостатності не рекомендується.
Побічна дія
Серед 1639 пацієнтів з парціальними нападами, які отримували перампанел у всіх проведених клінічних дослідженнях, 1147 приймали препарат протягом 6 місяців та 703 – понад 12 місяців.
У контрольованих та неконтрольованих дослідженнях за участю пацієнтів з первинно-генералізованими тоніко-клонічними нападами 68 пацієнтів приймали перампанел протягом 6 місяців та 36 пацієнтів – протягом понад 12 місяців.
Небажані реакції, що призводять до виходу пацієнтів із досліджень
Небажані реакції, що призводили до виходу пацієнтів з парціальними нападами з контрольованих досліджень 3 фази, відзначалися у 1.7, 4.2 та 13.7% у пацієнтів, які отримували перампанел, відповідно, у дозах 4, 8 та 12 мг/добу, та у 1.4% – у пацієнтів , які отримували плацебо. Найчастіше причинами виходу з досліджень були запаморочення та сонливість (з частотою понад 1% і частіше, ніж у групі плацебо).
У контрольованому клінічному дослідженні 3 фази за участю пацієнтів з первинно-генералізованими тоніко-клонічними нападами небажані реакції, що призводили до виходу пацієнтів із дослідження, відзначалися у 4.9% пацієнтів у групі перампанелла та у 1.2% у групі плацебо. Небажаною реакцією, що найчастіше призводила до виходу з дослідження, було запаморочення (з частотою понад 2% і частіше, ніж у групі плацебо).
Нижче перераховані небажані явища (НЯ), що відзначалися при застосуванні перампанел, відповідно до системно-органних класів та частоти їхньої зустрічальності. Для оцінки частоти виникнення небажаних явищ застосовується така класифікація: дуже часто (≥1/10); часто (≥1/100, <1/10); нечасто (≥1/1000, <1/100).
У межах кожної категорії частоти небажані реакції представлені як зниження ступеня тяжкості.
Підлітки
На підставі даних клінічних досліджень за участю 196 підлітків очікується, що частота, характер і виразність небажаних реакцій у них ті ж, що й у дорослих, за винятком агресії, яка частіше виявлялася у підлітків, ніж у дорослих.
Повідомлення про небажані реакції
Вкрай важливо повідомляти про небажані реакції, що виникли під час післяреєстраційного застосування лікарського препарату. Це дозволить контролювати співвідношення користі та ризику при його застосуванні. Прохання медичним працівникам повідомляти про виникнення будь-яких небажаних реакцій на адресу, зазначену в даній інструкції.
Протипоказання до застосування
гіперчутливість до перампанелу або будь-якої з допоміжних речовин препарату;
вагітність;
період лактації;
тяжка ниркова недостатність;
пацієнти, які перебувають на гемодіалізі;
тяжка печінкова недостатність;
діти віком до 12 років (дані щодо ефективності та безпеки відсутні);
непереносимість галактози, недостатність лактази або глюкозо-галактозна мальабсорбція.
Застосування при вагітності та годуванні груддю
Жінки зі збереженим дітородним потенціалом та контрацепція
Жінкам із збереженим дітородним потенціалом, які не використовують методи контрацепції, прийом перампанела рекомендується лише у разі нагальної потреби.
Вагітність
Дані щодо застосування перампанела у вагітних суттєво обмежені (менше 300 випадків). Дослідження на тваринах не виявили тератогенного ефекту, але показали ембріотоксичність у дозах, токсичних для материнського організму. Як запобіжний засіб рекомендується уникати застосування перампанела при вагітності.
Період грудного вигодовування
У дослідженнях на тваринах було показано, що перампанел та/або його метаболіти виділяється з грудним молоком. Невідомо, чи виділяється перампанел із грудним молоком у людини, тому ризик для дитини не можна виключити.
Враховуючи переваги як грудного вигодовування для дитини, так і терапії для жінки, необхідно або припинити грудне вигодовування, або утриматися від прийому/припинити перемпанел у період грудного вигодовування.
Вплив на фертильність
У дослідженнях на тваринах було показано, що у високих дозах (30 мг/кг) перампанел продовжує та порушує регулярність естрального циклу, проте ці зміни не впливали на фертильність та ранній розвиток плода. Впливу на чоловічу фертильність не виявлено. Ефект перемпанелі на фертильність людини не вивчався.
Застосування при порушеннях функції печінки
Підвищення дози у пацієнтів з печінковою недостатністю легкого та середнього ступеня, як і в інших пацієнтів, здійснюється залежно від клінічної відповіді та переносимості. Оскільки при печінковій недостатності легкого та середнього ступеня період напіввиведення перемпанела подовжується, мінімальний часовий інтервал перед кожним підвищенням дози має становити два тижні, а максимальна доза – не перевищувати 8 мг на добу. Застосування при тяжкій печінковій недостатності не рекомендується.
Застосування при порушеннях функції нирок
При нирковій недостатності легкого ступеня корекція дози перемпанелі не потрібна. Застосування у пацієнтів із середньотяжкою та тяжкою нирковою недостатністю або пацієнтів, які перебувають на гемодіалізі, не рекомендується.
Застосування у дітей
Безпека та ефективність перемпанелі у дітей віком до 12 років не встановлена.
Застосування у пацієнтів похилого віку
У клінічних дослідженнях брала участь недостатня кількість пацієнтів з епілепсією старше 65 років для оцінки відмінностей з молодшими пацієнтами. Аналіз інформації щодо безпеки у хворих, які приймали перампанел, не виявив відмінностей у профілі безпеки залежно від віку. Ці дані підтверджують, що корекція дози перемпанелі в залежності від віку не потрібна. У хворих похилого віку перемпанел потрібно застосовувати з обережністю.
особливі вказівки
Суїцидальна настороженість
У пацієнтів, які приймають ПЕП за різними показаннями, спостерігалися випадки суїцидального мислення та поведінки. Мета-аналіз рандомізованих плацебо-контрольованих досліджень ПЕП також показав невелике збільшення ризику суїцидального мислення та поведінки. Механізм підвищення ризику невідомий, в даний час не можна виключити ймовірність підвищення ризику і при застосуванні перампанела. Внаслідок цього пацієнти повинні знаходитися під наглядом з метою виявлення симптомів суїцидального мислення та поведінки; має бути призначене відповідне лікування. Пацієнти або особи, які здійснюють догляд за ними, повинні бути поінформовані про необхідність звернення за медичною допомогою у разі ознак суїцидального мислення або поведінки.
Порушення з боку нервової системи
Перампанел може викликати запаморочення та сонливість і, тим самим, впливати на здатність керувати транспортом та використовувати механізми.
Пероральні контрацептиви
На фоні прийому перампанела в дозі 12 мг на добу ефективність прогестаген-вмісних гормональних контрацептивів може бути знижена. У таких випадках необхідно передбачити застосування додаткових негормональних методів контрацепції.
Завершення терапії
Рекомендується завершувати терапію перампанелом поступово, щоб мінімізувати ймовірність підвищення частоти нападів. У крайніх випадках можливе різке припинення прийому препарату, враховуючи його тривалий період виведення та відносно повільне зниження його концентрації у плазмі після припинення прийому.
Падіння
Відзначено тенденцію до збільшення кількості падінь, особливо у літніх пацієнтів, причина якої невідома.
Агресія
Зареєстровано випадки агресивної та ворожої поведінки у пацієнтів, які отримують терапію перампанелом. У клінічних дослідженнях перампанела агресія, гнів та дратівливість зустрічалися частіше при застосуванні його у вищих дозах. Більшість цих небажаних явищ були легкої чи середньої важкості і проходили як самостійно, і при зниженні дози. Тим не менш, думки про заподіяння шкоди оточуючим, фізичні напади або загрозливу поведінку спостерігалися у деяких пацієнтів (<1% у клінічних дослідженнях перемпанелі). Пацієнтам та особам, які здійснюють догляд за ними, слід рекомендувати негайно повідомляти лікаря при суттєвих змінах у настрої чи поведінці. Доза перампанела повинна бути знижена, при появі таких симптомів і лікування негайно припинено, якщо симптоми є серйозними.
Розвиток залежності
Необхідно бути обережними при призначенні перампанелі пацієнтам, які мають в анамнезі випадки розвитку лікарської залежності. Таких пацієнтів слід спостерігати за своєчасним виявленням розвитку можливої залежності до перампанелу.
Супутня терапія ПЕП, що індукує CYP3A
Ефективність перемпанела у фіксованих дозах була меншою у тих пацієнтів, які отримували супутню протиепілептичну терапію індукторами CYP3A (карбамазепін, фенітоїн, окскарбазепін), ніж у пацієнтів, які отримували ферменти ПЕП, що не впливали на активність. Ефект терапії перампанелом слід ретельно моніторувати при заміні або додаванні супутніх ПЕП. Залежно від індивідуальної клінічної відповіді на лікування та переносимості препарату доза може бути збільшена або зменшена з кроком 2 мг.
Супутня терапія іншими індукторами або інгібіторами цитохрому P450
Переносність та ефект терапії перампанелом слід ретельно моніторувати при додаванні чи відміні індукторів або інгібіторів цитохрому Р450, т.к. це може змінювати концентрацію перампанела у плазмі та може знадобитися корекція його дози.
Вплив на здатність до керування транспортними засобами та механізмами
Перампанел має помірну дію на здатність керувати транспортними засобами та працювати з механізмами. Перампанел може викликати запаморочення та сонливість і, тим самим, впливати на здатність керувати транспортом та використання механізмів. Пацієнтам не рекомендується керувати транспортними засобами, працювати зі складним обладнанням або займатися іншими потенційно небезпечними видами діяльності доти, доки не з'ясується, чи впливає перемпанел на їхню здатність виконувати ці дії.
Умови зберігання
Тримати при температурі не вище 30°С. Зберігати у недоступному для дітей місці. Термін придатності – 5 років (для дозувань 2 та 4 мг) або 3 роки (для дозувань 6-8-10-12 мг)

Написати відгук


Ваше Ім’я:


Ваш відгук: Увага: HTML не підтримується! Використовуйте звичайний текст.

Оцінка: Погано           Добре

Введіть код, вказаний на зображенні: